Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Hur många verk kommer byggas inom varje område?

Det är inte bestämt. Vindbruksplanen pekar endast ut potentiellt möjliga områden. Var enskilda verk placeras inom området och hur många det blir prövas i en separat ansökan som vindkraftsbolagen behöver göra.