Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Hur ser kringliggande kommuner på de utpekade områdena?

Grannkommunerna kommer få möjlighet att lämna yttrande under både samråds- och granskningsperioden.