Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Kan jag själv ringa Dalatrafik eller Beställningscentralen och ändra dag eller tid för mitt barns skolskjuts?

Vårdnadshavare ska i god tid meddela beställningscentralen om elevens skolskjuts ska avbokas, detta gäller vid skolskjutsar bokade via beställningscentralen hos Region Dalarna.

Övriga justeringar görs av skolskjutshandläggare. Ring kommunens servicecenter telefonnummer: 0225-340 00 för kontakt.