Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Kommer det kunna uppföras vindkraftverk utanför de utpekade områdena?

Vindbruksplanen ska verka som ett underlag för politiken när de ska ta ställning till vindkraftsförfrågningar. Vindkraftsetableringar bör hållas inom ramen för de områden som är utpekade som möjliga i vindbruksplanen, men det går inte att med säkerhet säga att ingen vindkraft kommer etableras utanför möjliga områden. Detta är en politisk fråga och det är politiken som tar ställning till var och om vindkraft ska etableras inom kommunen.

Kommunen har fortsatt rätt att använda sitt veto även gällande vindkraftsförfrågningar inom möjliga områden utpekade i vindbruksplanen.