Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Kommer samråd ske i anslutning till att ett vindkraftsbolag kommer in med sin ansökan?

Vindkraftsbolag med intresse för utbyggnad kommer att hålla samråd med allmänhet och berörda som en del av sin ansökningsprocess.

Kommunens vindbruksplan och vindkraftsbolagens process är skilda.