Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Måste alla fastigheter ha en adress?

Nej, vissa byggnader är undantagna från detta krav, ett exempel på sådana byggnader är ekonomibyggnader för jordbruk.