Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Om jag är sjukskriven, får mitt barn vara på förskola eller fritidshem?

Vid sjukskrivning har barnet rätt att vistas i förskola eller fritidshem.

Du som vårdnadshavare och personalen på förskolan eller fritidshemmet kommer överens om vistelsetiden för ditt barn.