Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Varför finns det utpekade områden nära orterna Garpenberg, Långshyttan, Vikmanshyttan, men inte nära Hedemora?

Att inga områden finns utpekade i närhet av tätorten beror på att intressekonflikterna är för många. Kring Hedemora stad finns det mycket bebyggelse, stora områden med natur- och kulturmiljö samt strandskydd att ta hänsyn till.