Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Varför har man pekat ut just dessa områden?

Det finns en beskrivning i vindbruksplanen av varje utpekat område och vilken bedömning som gjorts. Det innebär inte att det finns värden som kommunen inte känner till. Här vill kommunen gärna få in allmänhetens synpunkter.