Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Vilka urvalskriterier gäller när det finns fler sökande än platser på en skola?

Om antalet sökande är fler än antalet lediga platser på en skola använder kommunen följande fem urvalskriterier i nämnd ordning:

1. Eleven är folkbokförd i Hedemora kommun eller har rätt, enligt skollagens bestämmelser, att tas emot i Hedemora kommuns förskoleklasser och grundskolor

2. Elevens behov kan inte tillgodoses på någon annan av kommunens skolor

3. Eleven är folkbokförd i skolans upptagningsområde

4. Syskonförtur

5. Lottning

 

På sidan Plats i skola och på fritidshem kan du ladda ner dokumentet Regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och vid grundskola och läsa mer om våra urvalskriterier.