Fortsätt till huvudinnehållet

Nyheter

Nyhet

Kommunalråden har ordet

Om kallbadhuset och Ungdomens hus, men också om utmaningar och samtalston.

Senast ändrad 2024-05-13
Nyhet

Sommarens simundervisning flyttar in i Vasahallen

I sommar kommer den primära delen av all simundervisning i kommunen att hållas inomhus, i Vasahallen. Samtliga grupper kommer att göra platsbesök på en utebadplats för att få in säkerhetstänk kring bad utomhus i undervisningen. Det övergripande målet med simskolan är att förbättra simkunnigheten...

Senast ändrad 2024-05-20
Nyhet

Din bild på ett elskåp?

I höstas utsmyckade vi 22 elskåp på olika platser i kommunen med ny konst och gamla foton. Ett lika lyckat som uppskattat projekt. Men det finns ju fler elskåp som också kan må bra av en ansiktslyftning. Tillsammans med Hedemora Energi har vi nu bestämt oss för att snygga till några till. Är d...

Senast ändrad 2024-05-02
Nyhet

Ska du arrangera valborgsfirande med brasa?

Då måst du ansöka om dispens från kommunen enligt EU:s avfallsdirektiv från 1 januari 2024.

Senast ändrad 2024-04-22
Nyhet

Får jag elda trädgårdsavfall?

I media har det förekommit delvis motstående uppgifter om huruvida eldning av trädgårds-/parkavfall är tillåtet eller inte.

Senast ändrad 2024-04-19
Nyhet

Hedemora får pengar för brottsförebyggande insatser

Brottsförebyggande rådet, Brå, har beviljat Hedemora kommun 663 000 kronor för att genomföra brottsförebyggande insatser på lokal nivå. – Hedemora ska vara en trygg kommun att bo i. Medlen som BRÅ beviljat ger oss möjlighet att stärka det brottsförebyggande arbetet på flera nivåer, säger Märta Bran...

Senast ändrad 2024-04-19
Nyhet

Centrala Elevhälsan ser alla barn

Alla barn och ungdomar i Hedemora kommun har rätt att må bra och få möjlighet att utvecklas. På Centrala Elevhälsan arbetar man med detta viktiga mål. Det är en engagerad personalgrupp som tar emot i lokalerna på Ämbetsgatan för att berätta om sitt arbete. – Varje elev ska få den ledning och sti...

Senast ändrad 2024-04-09
Nyhet

Läcka på avloppsledning i Borganäsvägen

Avstängd vägsträcka är från Stationsgatan till Borganäsvägen 13. Vatten från läckan har runnit ner i Sveaparken i riktning mot scenen.  Arbetet med att byta ut avloppsledningen är påbörjat. Fastighetsägarna är underrättade. Arbetet med avloppsledningen förväntas pågå i cirka två veckor....

Senast ändrad 2024-04-03
Nyhet

E-tjänst för att beräkna din preliminära omvårdnadsavgift!

Har du boendestöd, socialpsykiatriboende eller äldreomsorgstjänster som hemtjänst eller särskilt boende i Hedemora? Då kan du enkelt räkna ut din omvårdnadsavgift med e-tjänsten. Oavsett om du redan betalar avgift eller planerar att ansöka om omsorgstjänster, kan du få en preliminär beräkning av...

Senast ändrad 2024-03-28
Nyhet

Vuxenelever från Uppsala erbjuds bergarbetarutbildning i Hedemora

Höstterminen 2024 planeras en start för bergarbetarutbildning med ett upplägg för vuxenstuderande från Region Uppsala. Utbildningen startas i samverkan mellan Utbildningscentrum Gruvorten, Hedemora Vuxenutbildning, Region Uppsala, Uppsala kommun, Byggföretagen, BYN och Movant.  – Jag ä...

Senast ändrad 2024-03-27