Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas eller att en nära anhörig, vän eller arbetskamrat gör det.

Psykisk funktionsnedsättning

En person har en psykiskt funktionsnedsättning om hon/han har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid.

Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och även reducera förmågan att arbeta eller att delta i regelbunda aktiviteter.

I Hedemora har vi verksamheter som syftar till att underlätta och stödja dig i ditt vardagliga liv efter långvariga psykiska besvär.


Hedemora Kommun ingår i Hjälpmedelsnämnden tillsammans med Landstinget Dalarna samt övriga Dalakommuner. Följ länken för senaste sammanträdesprotokoll.

 

RSMH-Riksförbundet för Social och Mentalhälsa

Schizofreniförbundet

God man och förvaltare

1177

BUP DalarnaBarn- och ungdomspsykiatrin

Bipolarna

BRIS Barnens rätt i samhället

Nationella hjälplinjen

Psykiatriska Akutmottagning i Säter

UMO
Ungdomsmottagning på nätet


Hjärnkoll Hjärnkoll


Se fliken: Kontakt

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-24
Skriv ut


Handläggare: Jessica Lindkvist
Email: jessica.lindkvist@hedemora.se
Tel.nr: 0225-347 52

Handläggare: Monica Ekblom
Email: monica.ekblom@hedemora.se
Tel.nr: 0225-340 77
B
esöksadress: Receptionen, Hedemora