V-Dala överförmyndarsamverkan

Logotype_V-Dala_Overformyndarsamverkan_rod.jpg


Brand

Uppdaterad 2020-04-22

Under natten till onsdagen 8 april brann den så kallade Alvar Aalto-ladan i Hedemora ned. Ladan fanns på Callerholmsgatan i centrala Hedemora.

Överförmyndarkansliets lokaler har beroende på branden blivit utsatt för mindre rök- och vattenskador. Överförmyndarkansliets verksamhet bedrivas delvis i ordinarie lokaler, men också i andra av kommunens lokaler för tillfället. Vi hoppas inom kort åter kunna bedriva all vår verksamhet på Callerholmsgatan 3.


Med anledning av Coronaviruset                 

Uppdaterad 2020-04-07

V-Dala överförmyndarkansli vill passa på att påminna samtliga berörda kring överförmyndarverksamheten att rätta sig efter och följa de regler och restriktioner som är rådande i samhället, samt följa den kommuninformation som framhålls generellt på de 3 olika kommunerna Avesta, Hedemora samt Norbergs hemsidor (se länkar nedan).

V-Dala överförmyndarkansli har full förståelse för att du som är god man eller förvaltare inte kan besöka din huvudman i samma utsträckning som vanligt, på grund av besöksrestriktioner och rekommendationer som syftar till att förhindra smittspridning. Däremot är det självklart viktigt att ha löpande kontakt till exempel per telefon eller andra sociala medier i den mån det går.

Det är också bra att vara ute i god tid i ärenden som förutsätter överförmyndarens samtycke, till exempel uttagsmedgivanden och ansökningar av olika slag.

Om du som ställföreträdare blir sjuk så du inte klarar av att sköta ditt uppdrag så hör av dig till överförmyndarkansliet ska vi försöka finna en bra lösning.

Hedemora

Information om coronaviruset

Avesta

Trygghet, säkerhet och kriser / Information om Covid-19/ Information about Covid-19

Norberg

Här hittar du samlad och uppdaterad information om coronaviruset (covid-19).

 

Besök

V-Dala överförmmyndarskansli tar från och med 6 april endast emot förbokade besök. Besökstiden på torsdagar kl. 10-12 är tillsvidare inställd beroende på spridningen av coronaviruset. Kontakta oss via telefon eller e-post om ett personligt besök är absolut nödvändigt.

I händelse av att en besökstid bokas förväntar sig V-Dala överförmyndarsamverkan att du är inte är förkyld och har varit utan förkylningssymtom under minst 2 dagar enligt folkhälsomyndighetens rekomendationer.

 

OBS!

Förändrade expeditionstider i Avesta och Norberg

Från och med 1 januari 2020 gäller följande expeditionstider för V-Dala överförmyndarsamverkan.

  • Första onsdagen varje månad kl. 10.00-12.00 i Biblioteket, Kungsgatan 32, Avesta
  • Första onsdagen varje månad kl. 14.00-16.00 i Norbergs kommunhus, Malmgatan 7, Norberg
  • Torsdagar kl. 10-12 V-Dala överförmyndarkansli, Callerholmsgatan 3, Hedemora

Tiderna gäller helgfria dagar. Tiderna gäller inte heller dag före röd dag från

kl. 13.00. Övrig tid finns möjlighet att boka in en mötestid i alla tre kommunerna. Ta kontakt med V-Dala övermyndarkansli.

                  

Välkommen till V-Dala överförmyndarsamverkan!

Enligt föräldrabalken (lag) ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fr o m 1 januari 2015 finns det en vald överförmyndare i vardera kommuner - Avesta, Hedemora och Norberg. Till sin hjälp har överförmyndarna ett gemensamt överförmyndarkansli, V-Dala överförmyndarkansli. Själva samverkan heter V-Dala överförmyndarsamverkan. Överförmyndaren i varje kommun utses av respektive kommunfullmäktige och står under tillsyn av Länsstyrelsen.


Överförmyndare i Avesta kommun, Rune Olsson
Överförmyndarens ersättare i Avesta kommun, Christina Florén

Överförmyndare i Hedemora kommun, Kurt Hjertton
Överförmyndarens ersättare i Hedemora kommun, Gunborg Morén


Överförmyndare i Norbergs kommun, Ingrid Hellström
Överförmyndarens ersättare i Norbergs kommun, Putte Dahlström 


Kansliet har följande expeditionstider. 

Från och med 1 januari 2020 gäller följande expeditionstider för V-Dala överförmyndarsamverkan.

  • Första onsdagen varje månad kl. 10.00-12.00 i Biblioteket, Kungsgatan 32, Avesta
  • Första onsdagen varje månad kl. 14.00-16.00 i Norbergs kommunhus, Malmgatan 7, Norberg
  • Torsdagar kl. 10-12 V-Dala överförmyndarkansli, Callerholmsgatan 3, Hedemora

Tiderna gäller helgfria dagar. Tiderna gäller inte heller dag före röd dag från

kl. 13.00. Övrig tid finns möjlighet att boka in en mötestid i alla tre kommunerna. Ta kontakt med V-Dala övermyndarkansli.

Personalen på V-Dala överförmyndarkansli nås per telefon under kontorstid vardagar 08.00 - 12.00 13.00 - 16.30 med förbehåll för andra åtaganden. 

Hedemora kommuns växel 0225-34 000

Inger Annestrand-Jönsson, handläggare, 0225-34 171
Vakant, handläggare, 0225-34 112 
Terhi Lehtinen Andersson, handläggare, 0225-34 173 
Marja Lindblom Liljekvist, assistent, 0225-34 111

Camilla Pettersson handläggare/assistent (granskning), 0225- 34 109

Torbjörn Granström Enhetschef,  0225-34 115

Arbetsfördelning V-Dala överförmyndarkansli med början från 2020-01-01 

Vid frågor, kontakta respektive handläggare. Handläggarna har följande arbetsområden:

Inger Annestrand-Jönsson

Godmanskap enligt 11:4 FB, Norbergs kommun                               

Godmanskap enligt 11:4 FB, Avesta kommun R-Ö     

Tillfälligt godmanskap 11:1-4, Norbergs kommun

Förvaltarskap enligt 11:7 FB , Norbergs kommun

Ensamkommande barn, samtliga kommuner

Särskilt förordnad vårdnadshavare, samtliga kommuner

Förmyndarskap och medförmyndare i Norbergs kommun

Vakant

Godmanskap enligt 11:4 FB, Avesta kommun A-Q    

Tillfälligt godmanskap 11:1-4, Avesta kommun

Förvaltarskap enligt 11:7 FB, Avesta Hedemora A-G

Förmyndarskap och medförmyndare i Avesta kommun

Terhi Lehtinen Andersson

Godmanskap enligt 11:4 FB, Hedemora kommun                             

Tillfälliga godmanskap 11:1-4, Hedemora kommun

Förvaltarskap och gm enligt 11:7 11:4 FB , Hedemora kommun

Förmyndarskap och medförmyndare, Hedemora kommun

Torbjörn Granström

Förvaltarskap enligt 11:7 FB, Avesta och Hedemora H-Ö

 

E-post: overformyndarkansli@hedemora.se

Postadress:
V-Dala överförmyndarkansli alt V-Dala överförmyndarsamverkan 
Box 201
776 28 Hedemora 

Hemsida:
www.hedemora.se > Stöd & Omsorg > V-Dala överförmyndarsamverkan 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-08-06
Skriv ut

 

Telefonnummer
Till kommunens växel: 0225-340 00

E-post
overformyndarkansli@hedemora.se 

Fax
0225-341 00

Besöksadress
Callerholmsgatan 3, Hedemora

Postadress
V-Dala överförmyndarkansli
Box 201
776 28 Hedemora