Förhandsbesked

När du vill bygga nytt utanför ett detaljplanelagt område ansöker du om förhandsbesked.

Förhandsbesked är en lokaliseringsprövning vid nybyggnation. Prövningen syftar till att ta reda på om platsen är lämplig att bygga på. Det kan handla om byggande på en avstyckad fastighet, eller en befintlig fastighet som varit obebyggd en längre tid. Prövningen görs ofta på landet där det saknas en detaljplan som reglerar på vilket sätt man får bygga.

I en ansökan om förhandsbesked så utreder vi om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet, och om det till exempel: 

  • Är möjligt att ordna vatten och avlopp.
  • Finns några kulturhistoriska värden.
  • Finns några naturvärden.
  • Går att komma fram till tänkt byggnad, om det finns väg.
  • Finns buller från väg eller andra störningar som kan påverka boendemiljön.

Beslut om förhandsbesked fattas av Byggnadsnämnden som sammanträder ungefär en gång i månaden. Det gör att den här typen av ärenden kan ha längre handläggningstid än ett bygglov.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras.Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-07

Till kommunen växel: 0225-340 00